стагнация (10)

Икономиката на Германия изглежда зле подготвена за 2020 г.

Икономиката на Германия изглежда зле подготвена за 2020 г.

Германия навлезе в 2020 г. с икономическа стагнация и с производствен сектор, изпаднал в затруднение. Всичко това прави германската икономика зле подготвена за продължаващата търговска несигурност и заплахата