съдебна карта (4)

Някои наблюдения върху историческото развитие на съдебната карта

Някои наблюдения върху историческото развитие на съдебната карта

„Съдебната карта” представлява съдебното райониране и разпределение на съдилищата и структурите на прокуратурата на територията на Република България. Под опита за дефиниране трудно може да се претендира, че стои ясно

Какви критерии да изберем за промяна на съдебната карта?

Какви критерии да изберем за промяна на съдебната карта?

Лошите новини за съдебната система като че ли не свършват тези дни. В последния доклад за макроикономическите дисбаланси на ЕК от 27.02.2019 г. четем: „По отношение на качеството на съдебната система

Съдебната карта – всички проблеми на съдебната реформа накуп

Съдебната карта – всички проблеми на съдебната реформа накуп

Системата за натовареността е на път да бъде изоставена и да се върне предишният модел: кой колко дела решава, без оглед на сложност и времеемкост. А това е на път да провали друг основен проблем – прекрояването на съдебната карта на страната.