туристическо лого (7)

Русия с авангардно туристическо лого

Русия с авангардно туристическо лого

Избягвайки повечето възможни клишета, логото се основава на сравнително по-малко известен художествен израз от руската история, Suprematism, за да изготви силно стилизирана версия на географския район на страната.