цена на електроенергия (2)

С нов софтуер КЕВР ще проверява енергийната борса

С нов софтуер КЕВР ще проверява енергийната борса

До няколко месеца Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обяви обществена поръчка за доставка на специализиран софтуер, с който ще проверява работата на Българска енергийна борса