чип (37)

Nokia представи иновативен чип за 5G мрежи

Nokia представи иновативен чип за 5G мрежи

Иновацията се очаква да доведе до намаляване на размера на антената наполовина, до възможност за обработка на тройно повече данни и до намаляване на консумацията на енергия от мобилни кули