Dom Prignon (4)

Смяна на поколенията в Dom Pérignon

Смяна на поколенията в Dom Pérignon

Подобно на много други наследствени марки в наши дни, и Dom Pérignon претърпява генерална промяна в ръководството. Но корените на тази промяна са поставени отдавна