Euribor (4)

Загадката: LIBOR

LIBOR е тежко разбит, но на този етап и счупената цифра е по-добра от нищо