IBF (2)

Оборотът от скрап намаля до под 2 млрд. лв.

Реализираният през 2012 г. оборот от търговията със скрап в България се понижи до малко под 2 млрд. лв., сочат данните от изследване на Българската асоциация по рециклиране (БАР). Приходите от реализация на скрап намаляват до 1.96 млрд. лв. през минала