Industry Watch (6)

Какво печели и губи бизнесът от изравняването на осигуровките

Какво печели и губи бизнесът от изравняването на осигуровките

Идеята на работодателските организации за равно разпределение (50/50) на дължимите осигурителни вноски между работодател и служител на практика няма да доведе до особена промяна на пазара на труда, но има потенциала в бъдеще