Богатството на българите расте въпреки кризата

Доклад на Industry Watch показва, че личните активи на населението растат с 13% за година

124 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Въпреки че Еврозоната вече е в рецесия, а икономическият растеж в България се забавя под 1% годишно, частното богатство на населението нараства с 13% за година, достигайки 48 млрд. лв. Това пише редовния доклад "Лични активи в България: Финансово богатство и пазар на жилища, четвърто тримесечие на 2012 г.", изготвян от Industry Watch.

Причината за бързото увеличение на финансовите активи е натрупването на предпазни спестявания и въздържането на домакинствата от големи покупки (на дрехи, битова техника, потребителска електроника), които биха натежали на семейния бюджет. Близо 50% от нарастването на финансовото богатство през последните 12 месеца се дължи именно на свитото потребление на тези стоки.

В условията на забавящ се икономически растеж домакинствата продължават да управляват своите спестявания консервативно, влагайки 69% от финансовото богатство в банкови депозити. В отговор на новия данък върху от дохода от лихви по депозитите ще нарасне интересът към форми на спестяване, неподлежащи на облагане, сред които са вложенията във взаимни и животозастрахователни фондове.

В края на 2012 г. българските домакинства спестяват все по-дългосрочно. Увеличението на срочните депозити за деветмесечието се дължи изцяло на влоговете със срок над 6 месеца, докато по-краткосрочните депозити замръзват на нивата си от края на 2011 г.

Градските жилища в страната струват общо 140 млрд. лева по пазарни цени към края на септември 2012 г. По този начин съвкупното (финансово и жилищно) богатство на българите надвишава 188 млрд. лв.

Жилищните цени вече са близо до "дъното", но и потенциалът за растеж в краткосрочен план е ограничен поради преобладаващо песимистичните очаквания на населението, все още намаляващата заетост, минималния растеж на ипотечното кредитиране и слабия интерес на чуждите инвеститори към българския пазар на имоти.
 Подкрепи Economic.bg