Industry Watch с мрачни прогнози за тютюневия пазар

Всички производители ще бъдат изправени пред допълнителни разходи за спазване на изискванията по отношение за нови предупредителни надписи, както и ограниченията по отношение на съставките

184 ~ 2 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Пазарът в България ще бъде силно засегнат от новите задължителни увеличения на облагането на тютюневите изделия. Това се посочва в анализ на текущото състояние и бъдещите предизвикателствата пред пазара на тютюневи изделия, изготвен от Industry Watch.

Икономистите отбелязват, че макар и с преходен период до края на 2017 г., България ще трябва да въведе новите минимални тежести. Общият акциз върху цигарите трябва да бъде най-малко 60% от среднопретеглената продажна цена на дребно, като акцизът не трябва да бъде по-малко от 90 евро за 1000 цигари, независимо от цената.

В зависимост от избраната от България комбинация от специфичен и пропорциален акциз, ефектът върху цените ще е повишение в диапазона 15-18%, или 0.69–0.80 лв на кутия цигари. Това ще задълбочи тенденциите в продуктовата диференциация на основните марки чрез натиск за сближаване на цените, предупреждават специалистите.

Според анализаторите, всички производители ще бъдат изправени пред допълнителни разходи за спазване на изискванията по отношение за нови предупредителни надписи, както и ограниченията по отношение на съставките. Допълнителни разходи за привеждане в съответствие ще включват запознаване и разбиране на новите изисквания, редизайн на опаковките и преформулиране на продуктите. Според засегнатите производители, средните разходи за промяна на етикетирането могат да достигнат 6000 евро за отделен продукт. Задължението за предварително уведомление също ще означава допълнителна тежест за производителите, които възнамеряват да пуснат на нови изделия на пазара.

По неофициални данни от някои от големите компании, основен редизайн на продукта ще струва над 1 млн. евро за всяка отделна засегната марка цигари. Тук са включени в развойна дейност, поддръжка на спецификацията, предварителни проучвания, проучвания пилотен завод, аналитична работа. Също така забраната на ароматизанти, добавени към филтри, хартия и опаковки ще се отрази на специфични ниши от пазара. Такива са също и продаваните ментолови цигари (около 4% от пазара на цигари по оценки на ЕК – но варират между 0.1% в Гърция и 25% във Финландия), отбелязват още анализаторите от Industry Watch.

Подкрепи Economic.bg