Interbrand (5)

9-те най-скъпи луксозни марки в света

9-те най-скъпи луксозни марки в света

За да изчисли оценката на марката, Interbrand анализира финансовите резултати или услуги на дадена марка, ролята, която марката има в решенията за покупка, и конкурентната сила на марката в сравнение с други марки в нейния сектор