Jimmy Choo (9)

Рекордно малко издадени разрешения за строеж

Издадените разрешения за строеж на нови жилищни сгради през второто тримесечие на 2013 г. са намалели с 6.3% спрямо година по-рано. Данните на Националния статистически институт (НСИ) затвърждават намаляващата тенденция от последните близо пет го