По-малко разрешителни за строеж през март

Местните администрации са издали разрешение и за строителството на 24 офис сгради с 37,3 кв. метра разгърната площ

По-малко разрешителни за строеж през март
3869 ~ 2 мин. четене
Автор: Ивайла Раденкова

През първото тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 960 жилищни сгради с 4 297 жилища. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 10.3%, жилищата в тях – с 22.6%, а застроената им площ е по-малко със 17.7%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

В периода януари-март е започнало строителството на общо 18 административни и офис сгради с обща площ от 39 хил. кв. метра.

Броят на издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради бележи спад с 45.5% и 25.0%. Разгърнатата застроена площ при административните сгради е по-малко с 34.6%, а при другите видове сгради – с 21.9%.

В сравнение с първото тримесечие  на 2014 г. издадените разрешителни за на нови жилищни сгради са по-малко с 5.4%, но жилищата в тях са повече с 26.7%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, намалява с 45.5%, докато тяхната РЗП нараства с 58.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 6.7%, а разгърнатата им застроена площ – с 4%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 153, Пловдив – 144, Бургас – 122, Варна – 100 и София – 66. Най-много предстои да бъдат започнати в областите в областите София (столица) – 1423, Пловдив – 921, Варна -  491, Бургас – 454, и Стара Загора – 205.

През първото тримесечие на 2014 г. броят на започнатите нови жилищни сгради е повече със 7.7%, жилищата в тях – 99.1%, а разгърнатата им застроена площ – с 87.6%.

От статистиката става ясно, че от началото на годината до края на март са издадени разрешителни за строеж на 960 жилищни сгради с почти 4,3 хил. жилища и 558,7 хил. кв. метра разгърната площ. Това представлява намаление от 10,3% на сградите и от 22,6% на жилищата в тях спрямо предходното тримесечие. На годишна база разрешителните са с 5,4% по-малко, но пък броят на жилищата в тях е с 26,7% по-голям, а разгърнатата им площ – с почти 20%.

Местните администрации са издали разрешение и за строителството на 24 офис сгради с 37,3 кв. метра разгърната площ. Данните показват, че броят на разрешителните намалява с 45,5% на тримесечна база, а площта – с 34,5%. Спрямо първите три месеца на 2014 година административните сгради, които са получил и разрешение за строеж намаляват също с 45,5%, но пък площта  им се увеличава с 58,8 на сто.

Подкрепи Economic.bg