NetProject (4)

България трябва да плати над 2 млрд. лв. по дълга до Коледа

България трябва да плати над 2 млрд. лв. по дълга до Коледа

До края на годината трябва да бъдат платени от бюджета над 2 млрд. лв. само по вътрешния дълг на страната, сочат данните на БНБ. Падежите на две емисии Държавни ценни книжа (ДЦК) в размер на 300 млн. лв. и 400 млн. лв. са съответно на 4 септември и 29

Емитират 300 млн. лв. нов вътрешен дълг

Нов вътрешен дълг от 300 млн. лв. ще бъде емитиран днес. Това стана ясно от обявен аукцион на БНБ. Обемът на емисията е рекордно голям. Предлаганите съкровищни бонове са едногодишни, а постигнатата доходност ще зависи от наддаването.