България трябва да плати над 2 млрд. лв. по дълга до Коледа

Основни инвеститори в ДЦК на вътрешния пазар са банките, пенсионните фондове и застрахователите

България трябва да плати над 2 млрд. лв. по дълга до Коледа
184 ~ 2 мин. четене

До края на годината трябва да бъдат платени от бюджета над 2 млрд. лв. само по вътрешния дълг на страната, сочат данните на БНБ. Падежите на две емисии Държавни ценни книжа (ДЦК) в размер на 300 млн. лв. и 400 млн. лв. са съответно на 4 септември и 29 октомври. Падежът на облигациите в размер на 1,128 млрд. лв., които бяха пласирани в края на юни, за да се обезпечи безусловна подкрепа на ликвидността в българската банкова система,  е на 30 ноември.

Към размера на настоящите плащания трябва да се прибавят и лихвите по ДЦК с падеж през следващите години. Така се оказва, че общата сума, която трябва да се плати по вътрешния дълг до Коледа, е над 2 млрд. лв.  Още в началото на следващата година (на 15 януари) трябва да се плати сумата 1,086 млрд. долара (1,555 млрд. лв.) по падежа на доларовите облигации, които бяха пласирани на международните капиталови пазари по времето, когато министър на финансите беше Милен Велчев.

Оказва се, че през следващите шест месеца хазната трябва да плати над 3,6 млрд. лв. само за обслужване на дълга на страната, пише „Стандарт“.  За да продължи нормалното функциониране на държавата, до края на годината вероятно ще трябва да се пускат нови ДЦК на вътрешния пазар.

Основни инвеститори в ДЦК на вътрешния пазар са банките, пенсионните фондове и застрахователите. Данните на БНБ сочат, че към края на юни от общо 8,076 млрд. лева, 67% или 5,4 млрд. лв. размер на вътрешния дълг, се държат от банки. Пенсионните фондове и застрахователите държат 22% от ДЦК (1,76 млрд. лв.). Едва 1% от ДЦК на вътрешния пазар (85 млн. лв.) се държат от чуждестранни инвеститори.  Небанкови финансови институции и граждани държат 10% (825 млн. лв.) от ДЦК на вътрешния пазар.

Коментари: 0