RINGS (2)

Сделките с ценни книжа ще могат да се приключват три пъти дневно

Сделките с ценни книжа ще могат да се приключват три пъти дневно

От 18 септември сделките с ценни книжа в България вече ще могат да се приключват три пъти на ден, т.е. с един повече. Това става възможно с промяната на графика на Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS)