Toshiba (37)

Няколко фирми с интерес да ремонтират авариралия агрегат на ПАВЕЦ „Чаира“

Няколко фирми с интерес да ремонтират авариралия агрегат на ПАВЕЦ „Чаира“

Все още тече срокът за подаване на оферти за обществената поръчка за подмяната на турбинната част на авариралия хидроагрегат 4 на ПАВЕЦ „Чаира“