covfefe (2)

За 2000 работни места не могат да се намерят служители

В момента има над 2000 работни места, за които не може да се намерят веднага служители, защото трябва те да преминат или през дългосрочно обучение, или да се промени акцентът на изискваните компетенции. Това твърди Надя Василева, управляващ директор на