За 2000 работни места не могат да се намерят служители

След 20-30 години работещите ще са абсолютно недостатъчни, за да издържат с осигуровките си останалата част от населението, твърди Надя Василева от Manpower

116 ~ 2 мин. четене

В момента има над 2000 работни места, за които не може да се намерят веднага служители, защото трябва те да преминат или през дългосрочно обучение, или да се промени акцентът на изискваните компетенции. Това твърди Надя Василева, управляващ директор на Manpower за България, Сърбия и Хърватия.

От агенцията за подбор на персонал предлага няколко стъпки за "съживяване" на пазара на труда в България и отчитат намаляване на работната ръка, и повишаване на безработицата. Това е проблем, който в България се задълбочава през последните години, сочат наблюденията на Manpower България.

Тенденция, която се наблюдава през последните 7 години, напоследък застрашително се засилва. Според Надя Василева за този проблем има комплексно решение, което включва промяна и актуализиране към настоящите проблеми и новости законодателство, обучение и създаване на междинно звено от HR специалисти, служители от държавните структури и образователни експерти.

Проблемът, с който България се сблъсква е повишаването на безработицата, и същевременното наличие на голям брой свободни работни места, за които не могат да се намерят служители и застаряващото население на България има няколко отражения.

Надя Василева е убедена, че проблемът с бежанците би могъл да има бързо и лесно решение, ако България отвори границите си и ги приеме. "Всеки един от бежанците е мотивиран да остане тук. Ако на тези хора бъде дадена работа и влязат в икономиката ни като равноправни участници на пазара на труда - със осигуровки и разходи, ще има благоприятно развитие за тях самите и за българските здравни и пенсионни фондове. След 20-30 години работещите ще са абсолютно недостатъчни, за да издържат с осигуровките си останалата част от населението. Имаме нужда от повече наети хора, а бежанците са сред най-заинтересованите да останат тук и да работят", коментира още Надя Василева.

Управляващият директор на Manpower предлага създаване на работни групи, които заедно да търсят решение на проблема с разширяващата се пропаст между търсещи и предлагащи работа. Според Василева няма просто, бързо и лесно решение за справяне със създалата се ситуация на трудовия пазар.

Стъпките, които Manpower препоръчва включват това, компаниите да имат стратегии за развитие на човешките ресурси в дългосрочен аспект. В зависимост от компанията и нужните кадри, трябва да се прецени дали да се отдели време за допълнително обучение, или да се назначават хора с необходимите умения и след това да се обучат.

Образованието е следващото, към което трябва да се пристъпи, като се вземат предвид изискванията и нуждите на фирмите. Може да се направи анализ за кои компании България представлява интерес и какви кадри се наемат, кои чуждоезикови комбинации са най-търсени и нужни.

"Апелирам да се преквалифицират студентите, които се обучават в специалности, за които в момента не се очаква вариант за намиране на работа", допълни Надя Василева.

Нуждата от регламентиране на почасовото заплащане и наемане на служители също е важен момент за решаване на проблема.

Подкрепи Economic.bg