de minimis (29)

Преведоха над 1 млн. лева на стопаните заради засегнатите от чумата овце и кози

Преведоха над 1 млн. лева на стопаните заради засегнатите от чумата овце и кози

Държавен фонд „Земеделие“ извърши първите плащания по помощта de minimis за общините в Ямболско и Бургаско, засегнати и ограничени поради заболяването чума по дребните преживни животни