Пчеларите кандидатстват за помощ de minimis от 20 ноември

Фонд \"Земеделие\" одобри средствата в размер на 2.4 млн. лв.

Пчеларите кандидатстват за помощ de minimis от 20 ноември

Снимка: Pixabay

Пчеларите могат да подават заявления за държавна помощ de minimis от 20 ноември до 1 декември 2017 г. Бюджетът на помощта е в размер на 2.4 млн. лв. и средствата вече са одобрени от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”. Парите ще бъдат изплатени до 18 декември 2018 г.

Подпомагане ще получат пчелари с между 20 и 200 пчелни семейства включително. Тези, които отглеждат над 200 пчелни семейства могат да се включат в държавната помощ само за първите 200.

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2015 г.– 2017 г.). Размерът за подкрепата на пчелно семейство ще бъде определен след приема на заявления за кандидатстване.

Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които трябва да са регистрирани земеделски стопани до 29.09.2017 г., по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

Финансовата подкрепа е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство и има за цел да компенсира направените от пчеларите разходи за зазимяването и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.

Коментари: 0