Интервю (1278)

Липсват мерки за насърчаване на електромобилността в България

Липсват мерки за насърчаване на електромобилността в България

За да се стимулира масовото навлизане на електромобили, ЕС ще изиска от членовете си да гарантират, че до 2025 г. ще бъдат разгърнати зарядни станции на всеки 60 км по основните пътища. Защо в България инсталирането им е толкова трудно?

Държавата губи 100 млн. лв. годишно от финансови схеми в горите

Държавата губи 100 млн. лв. годишно от финансови схеми в горите

В резултат на въвеждането на 100% електронни търгове при продажбата на дървесина – с максимална електронизация, прозрачност и където е възможно, недопускане на изтичане на информация кои ще са конкурентите

Цените на храните в България се успокояват

Цените на храните в България се успокояват

Към момента имаме стабилизиране на пазара, трендът се обърна след 30 април насам и равнищата на цените тръгнаха надолу. Темпът на намаляване е бавен, но очевиден. Главно се дължи на поевтиняването на цените на плодовете и зеленчуците

Имаме нужда от Earthshot – безпрецедентно усилие за спасяване на нашата цивилизация

Имаме нужда от Earthshot – безпрецедентно усилие за спасяване на нашата цивилизация

За актуалните данни за изменението на климата, Зелената сделка, напредъка на България и ESG инвестициите разговаряхме с Андреас Бекман, Регионален изпълнителен директор на WWF за Централна и Източна Европа