BIS: Глобалните фондове носят риск за развиващите се страни

Действията на мениджърите имат силен ефект върху малките и нисколиквидни пазари

BIS: Глобалните фондове носят риск за развиващите се страни
Автор: Стилиян Гребеничарски

Глобалната индустрия на фондовете за управление на активи индуцират риск в развиващите се пазари, пише Reuters, цитирайки доклад на Bank for International Settlements (BIS).

Според международната институция, големият размер на тези фондове и често „стадното“ поведение на инвеститорите в тях играят ключова роля за повишаване на колебанията в цените на активите в тези страни. „Разпродажбите в развиващите се пазари през изминалата година показа как действията на мениджъри, управляващи големи портфолиа могат значително да засегнат малки и сравнително неликвидни капиталови пазари“, е един от изводите в доклада.

По данни на  EPFR Global consultancy, от колапса на Lehman Brothers досега, активите под управление на фондове за развиващи се пазари са нараснали главоломно от 900 млрд. до 1,4 трилиона щатски долара. Само фондове за облигации са увеличили размера си четирикратно.

„Огромният размер на тези чужди портфолио инвестиции в относително малки и нисколиквидни пазари е потенциално значим източник на притеснения. Всяко решение на мениджърите, от което следва преразпределение на голям финансов ресурс, може да има съществен ефект върху целия пазар, предизвиквайки формиране и след това спукване на балони“, посочват авторите.

Ефектите се засилват от това, че мнозина от мениджърите инвестират в едни и същи основни индекси върху акции или облигации. По този начин единично изтегляне на капитал може да предизвика лавинообразна реакция и крах за целия местен пазар. BIS предупреждава, че редица активни мениджъри всъщност избират стратегии близки до пасивното инвестиране в ETF фондове (копиращи структурата на основни борсови индекси). Това увеличава корелацията в колебанията на отделните индекси до рисково високи нива. „Тези фондове често реагират по един и същи начин, когато са изправени пред определени предизвикателства в развиващите се страни“, се подчертава в изследването.

От BIS предупредиха по-рано през годината, че по-стриктният контрол върху рисковите операции на банките насочва капитали към фондове за управление на активи, инвестиращи в частни и публични инструменти на емитенти с нисък кредитен рейтинг.

Коментари: 0