БНБ планира да разреши разпродаване на активите на КТБ

С подобно право обслужвани кредити могат да се превърнат в необслужвани и тяхнта обезценка да достигне до 50%

"Протестна мрежа" алармира:

БНБ планира да разреши разпродаване на активите на КТБ
208 ~ 2 мин. четене

БНБ обмисля даване на извънредни права на квесторите на поставената под специален надзор Корпоративна търговска банка (КТБ) АД, съобщава "Протестна мрежа".

Според дневния ред на насроченото за днес, 14 август, заседание на Управителния съвет на централната банка, ще бъде гласувано решение, според което квесторите на банки под специален надзор ще могат да продават на други банки вземанията на банката по балансова стойност, намалена с извършени след поставянето на банката под специален надзор обезценки, се казва още в информацията на "Протестна мрежа".

Това право на продаване на активи не е предвидено изрично в Закона за кредитните институции в частта за банки под специален надзор. Там е описано единствено право на БНБ да определя „условия и допълнителни изисквания относно реда за разпореждане с имуществото на банката". Основните задължения на квесторите в банка с режим „специален надзор" са да изготвят в едномесечен срок доклад за състоянието на банката, което е стъпка към следващия етап - план за оздравяване или обявяване в несъстоятелност. Осребряването на масата на несъстоятелност е изрично предвидено едва ако банката влезе в несъстоятелност.

Освен че не е изрично предвидено в закона, с това право може да бъде злоупотребено, като изкуствено се превърнат обслужвани кредити в необслужвани и тяхнта обезценка може да достигне до 50% според използаните от одитирските фирми критерии за това. Не е ясен и режимът на продажбата, нито формата на отчитане на тези действия пред регулатора.

Предполагаемата цел на операцията е събиране на средства за покриване на гарантираната част на депозитите в банката, което не може да стане дори и с цялата наличност във фонда за гарантиране на депозитите.

Според направените до момента одити средният процент на обезценка на кредитния портфейл на банката е около 10%, но липсва документация за кредити за около 3.5 млрд лева, което прави тяхната оценка невъзможна засега.

От организацията прилагат и точния текст на предвидените промени, който гласи: „Квесторите на банката, поставена под специален надзор, могат да продават на други банки вземанията си по кредити срещу цена не по-ниска от балансовата стойност на вземането към 1 май 2014 г., към която се добавят обезценките, извършени след поставяне на банката под специален надзор.

Решението подлежи на незабавно изпълнение на основания чл.151, ал.2 от ЗКИ. Решението подлежи на оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му."

Коментари: 0