БНБ поиска ангажимент от двата водещи акционера в КТБ

Процедурата по специален надзор не може да бъде прекратена, поради продължаващ "огромен недостиг на ликвидни средства"

БНБ поиска ангажимент от двата водещи акционера в КТБ
204 ~ 3 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Българска народна банка (БНБ) е изпратила писмо до двата най-големи акционера в Корпоративна търговска банка (КТБ), с което иска от тях до края на август да изпратят ангажимент за намеренията си, става ясно от съобщение на институцията.

БНБ заявява, че до този момент от мажоритарния акционер „Бромак” ЕООД не е проявявана никаква инициатива за капиталова подкрепа на банката. Не е търсено и обсъждане с централната банка за финансовото състояние на поставения под специален надзор кредитор.

В съобщението се допълва, че първоначалните намерения на втория по големина инвеститор (контролиращ около 30% от дяловете) - Държавния резервен фонд на Султаната на Оман, са обвързани с изясняване на текущото състояние на КТБ.

В тази връзка, в съответствие с действащото законодателство, БНБ е изпратила днес писма до тези два най-големи акционери. Централната банка очаква до края на август да получи отговори от тях, свързани с конкретни предложения за ангажимент от тяхна страна.

От БНБ отхвърлят обвиненията, че на КТБ не е предоставена ликвидна подкрепа от одобрената от Европейската комисия (ЕК) на 29 юни държавна помощ. Според нормативните разпоредби на Комисията, гарантирането на ликвиден ресурс е възможно само при банки, които са жизнеспособни и платежоспособни, а за последното все още няма категорични доказателства. Същата следва да се отпуска, само когато недостиг на капитал не е на лице и това може да се удостовери от компетентния надзорен орган. В допълнение на това, Корпоративна търговска банка не отговаря на изискванията на българското законодателство за предоставяне на държавна помощ, а именно да гарантира с достатъчно количество ликвидни и качествени активи.

Институцията изразява и несъгласието си с появилите се коментари и критики, че тя носи отговорност за липсата на решение вече два месеца. В обръщението се напомня, че тя е подкрепила специалния закон за КТБ, който е трябвало да покрие празнота в нормативната база, свързана с преструктурирането на кредитни институции и да отрази последната директива на ЕК в областта. Подчертава се, че подобно решение не е предвиждало с публични средства да се изплащат негарантирани по закон депозити, а в резултат е щяла да се създаде жизнеспособна структура.

Българска народна банка отново заявява, че всичките ѝ действия са в съответствие с настоящото законодателство и не са възможни никакви генерални решения за съдбата на КТБ и ТБ Виктория преди да е ясно какво е състоянието им. Три независими одиторски компании са ангажирани да предоставят доклад за качеството на активите и капитала до 20 октомври. Създаден е специален екип, който до 15 септември да подготви всички необходими на одиторите документи. Междувременно са взети всички мерки за повишаване на постъпленията по кредити, предоставяни от двете банки.

„Българската народна банка се отнася с разбиране и уважение към загрижеността в много от изказаните мнения на експерти, синдикални и работодателски организации независимо от необосновано агресивния тон на част от тях. Наред с това обаче е много важно да не се създават нереалистични публични очаквания за мигновени и едва ли не „магически” опции за разрешаване на проблема около банковата група КТБ. Европейската и световната практика в идентични ситуации ясно говори, че такива „магически” варианти не съществуват, особено в условията на съмнения в наличната информация и непълноти в правната рамка за такива решения”, се казва в съобщението.

Централната банка обявява, че към момента двете банки продължават да имат огромен недостиг на ликвидни средства, което прави невъзможно снемането им специален надзор. Общите задължения към кредитори и депозанти са 6,3 млрд. лв. на КТБ и 284 млн. лв. на Търговска банка „Виктория”.

Пълният текст на прессъобщението можете да откриете тук.

 

Коментари: 0