БНБ свали основната лихва

През декември ОЛП е определен на ниво 0.03%

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Българската народна банка (БНБ) определи 0.03% основния лихвен процент (проста годишна лихва) до 0.03% през декември. Това е най-ниското ниво, до което някога е била сваляна. През ноември ОЛП беше определена на ниво 0.04%, след като през октомври за първи път в историята достигна 0.03%.

Основният лихвен процент се образува от средната аритметична величина на индекса LEONIA за изминалия месец, който отразява сключените и изпълнени сделки с овърнайт депозити в лева от представителна група банки. Показателят се взима предвид при всички видове наказателни лихви, които се определят от ведомства, фирми или държавата. Обикновено тези наказателни лихви са лихвата плюс някаква добавка.

В България основната лихва не играе никаква роля при определянето на лихвените равнища по кредитите и депозитите.

ОЛП се използваше от банките при определяне на лихвените нива по кредитите преди началото на кризата. В края на 2008 г. основната лихва в България беше определена на 5.77%, като от януари 2009 г. всеки месец тя беше намалявана. От ноември 2009 г. тя е твърдо под 1%.

Коментари: 0