БСК: Икономиката губи до 5 млрд. лв. от неграмотността

Стопанската камара и БАН ще проведат изследване за конкретното влияние на неграмотността в българското общество върху икономиката

7196 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Предварителните разчети на Българската стопанска камара (БСК) показват, че ако се намали броят на хората с ниско образование или се подобри качеството на училищната подготовка, брутният вътрешен продукт ще спечели между 3 и 5 млрд. лв. За да се изчислят точно икономическите ефекти от неграмотността в българското общество, както и все по-влошаващото се качество на образованието у нас, БСК и БАН ще проведат общо изследване. В последствие ще дадат препоръки към държавата за политиките, които ще решат проблема, а няма да се борят с последиците от него.

"В България има средства за образование и наука. В същото време се харчат милиони, за да се образоват и преквалифицират безработни, които да се превърнат в предприемачи. Съкрушителни са резултатите от тази инициатива - само 2% от всички обучени безработни ще стартират собствен бизнес", допълни председателят на УС на БСК Сашо Дончев. Той допълни, че науката и бизнесът трябва да настояват държавата да прави внимателни проучвания на потребностите на обществото и икономиката, преди разпределението на каквито и да е публични средства. "Трудът трябва да стане обществена ценност и да замени търговията с влияние, която ощетява икономиката ни", допълни изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.

Решението за провеждане на изследването беше взето на среща между новия председател на БАН акад. Стефан Дудунеков, председателят на УС на БСК Сашо Дончев и изпълнителният председател на камарата Божидар Данев. В рамката на срещата те се договориха да проведат среща с президента Росен Плевнелиев, на която да дискутират идеята за изграждането на технологичния парк, неговото ресурсно осигуряване, в т.ч. с научни кадри, финансирането му, както предотвратяването на дублиране с изследвания на университетите и БАН.

„Не виждаме сериозно „маркетиране" на дейността на институтите на БАН в стопанските среди. Голяма част от българските компании дори не подозират, че има завършени разработки, които с определена адаптация биха се превърнали в иновации. За жалост, науката се е отдалечила от бизнеса. Необходимо е да променим това", коментира още Божидар Данев. Той предложи БСК да партнира при популяризирането на технологичните достижения, които пряко ще са полезни на икономиката. БАН да настоява държавата да финансира научни разработки и изследвания, свързани с теми от обществена значимост, като ефективността на правораздавателната система, преките и косвените разходи и приходи от провежданата политика по ВЕИ, както и въздействието на приеманите закони и подзаконови актове върху обществото, предложи още БСК.

Подкрепи Economic.bg