Безвредната тоалетна хартия с екопечат

МОСВ разреши на завод да сложи европейския знак за екологичност върху свои продукти

4574 ~ 2 мин. четене

Хората ще могат да избират и ползват вече само тоалетна хартия, която е произведена от дървесина, отгледана и добита по устойчив начин, без да  се замърсява околната среда. Върху три вида хартиени ролки ще е сложен европейският знак, че тя не е обработена с вредни за здравето и околната среда химикали.

МОСВ сключи договор със „Завод за хартия Белово” АД за използване на екомаркировката на ЕС върху три продукта, производство на завода – „тоалетна хартия целулозна бяла“; „тоалетна хартия грийн бяла“ и „тоалетна хартия рециклирана натурална“. Това е първата организация в страната, на която се присъжда правото за ползване на екомаркировката на Европейския съюз. Екологичните критерии, на които отговарят трите продукта, се отнасят за целия производствен цикъл - от момента на постъпване на суровината в завода, до навиването на хартията на роли. С тях се цели по-конкретно:

- да се намали изпускането на токсични и еутрофни вещества във водите;

- да се намали консумацията на енергия и свързаните с това емисии във въздуха;

- да се намали вредата за околната среда или рискове за здравето, свързани с    употреба на опасни химикали;

- да се насърчава употребата на влакна, получени по устойчиво развит начин и да се прилагат принципите за устойчиво управление на горите;

Присъждането на екомаркировката на ЕС дава възможност на потребителите да разпознават и избират „зелени продукти“.„Завод за хартия Белово” АД има внедрена и сертифицирана система за управление по околна среда, която подпомага организацията да оптимизира производствените си процеси, да намали въздействието върху околната среда и да използва ресурсите по по-ефективен начин.

Екомаркировката на ЕС е създадена през 1992 година и е част от политиката на Общността за устойчиво потребление и производство. Схемата е доброволна и е насочена към продукти и услуги с намалено отрицателно въздействие върху околната среда, здравето, климата и природните ресурси през целия им жизнен цикъл. Екомаркировката на ЕС има за цел да избегне създаването на прекалено много схеми, които объркват потребителите, а също и да насърчи постигането на по-високи екологични показатели във всички сектори.

 Логото на екомаркировката на ЕС гарантира на потребителите, че продуктите и услугите имат най-високите екологични показатели, постигнати на пазара на Общността. Досега са разработени и установени екологични критерии за 30 продуктови групи – почистващи детергенти, електроуреди, хартия, градина, дрехи и обувки, подови покрития, домашни уреди, туристически услуги, мебели, смазочни материали. Критериите се ревизират през определен период от време, като се взема предвид развитието на технологиите. Освен това всяка година се разработват екологични критерии за нови продукти.

 

Подкрепи Economic.bg