Бизнесът е получил над 1 млрд. лв. по "Конкурентоспособност"

През 2007 г. не са платени никакви средства, а най-много са раздадени през 2010 и 2012 г.

108 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

За шест години бизнесът е получил 1.044 млрд. лв. под формата на безвъзмездна помощ за проекти по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Сумата включва и изплатените пари през първите 18 дни на 2013 г. в размер на 6,522 млн. лв., пише "Стандарт".

Данните на управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" към Министерството на икономиката показват, че през 2007 г., която е стартова за програмата, предприемачите не са получили нито лев и тя фактически се води нулева година.

Най-много средства по различни проекти са раздадени през 2012 г. - 449.24 млн. лв. През 2010 г. също са раздадени значителни средства - 432.7 млн. лв.

Най-голяма е безвъзмездната помощ по приоритетна ос 3 "Финансово развитие на предприятията" - 682.58 млн. лв. На второ място е приоритетна ос 2 "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнессреда" - 246.5 млн. лв. По  ос 1 "Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности" са получени 15.44 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg