Цените на храните остават стабилни

лешкото и олиото поскъпват леко

40 ~ 5 мин. четене

Разнопосочно движение в цените на дребно на шестте основни хранителни продукта (захар, олио, брашно, яйца, агнешко месо и пилешко месо), показват данните от последния анализ на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), проследяващ търговските стойности на храните в периода 23-30 януари 2013 г. и изменението им спрямо интервала 16-23 януари 2013 г.

Средните за страната цени са изчислени спрямо стойностите, измерени в мрежата на големите търговски вериги (ГТВ) и в другите търговски обекти (ДТО).

Отново е налице поскъпване на цените на двата изследвани вида пилешко месо - замразено и охладено пиле. Увеличението е съответно с 4 и с 5 стотинки и обхваща голяма част от проучваните области (предимно големите вериги).

Тази седмица е поскъпнало и слънчогледовото олио - с 1 стотинка за литър.

За сметка на това е отбелязан спад в стойностите на две от трите основни разфасовки на агнешкото месо - бут и плешка. Поевтиняванията са съответно с 13 и с 49 стотинки и се дължат основно на резките ценови промени в областите Варна и Кърджали.

Без промяна са останали цените на цялото агне, захарта, брашното и двата вида яйца - M и L.

Захар

През последната седмица цената на бялата кристална захар не се е изменила спрямо нивото от предходния проучван период - 2,25 лв./кг. Леко (със стотинка) се е повишила средната стойност на дребно на продукта в големите вериги. Въпреки това най-отчетливото поскъпване е отбелязано в ДТО в област Варна - с 6% или с 13 стотинки. Останалите увеличения в страната варират в интервала 0,5-3,4% и са измерени в пет региона. Регистриран е и един спад - с 6 ст./кг, отбелязан в ГТВ в Добрич.

Олио

През седмицата 23-30 януари е наблюдавано раздвижване в ценовите нива на дребно на рафинираното слънчогледово олио. Средно за страната то е поскъпнало с 1 ст./л до 3,12 лв./л., като влияние е оказало увеличението с 2 стотинки на цената на продукта в големите магазини.

По области на места са регистрирани съществени изменения, достигащи до 5-6%. Повечето поскъпвания са концентрирани в ГТВ и са предимно с 10-15 стотинки за литър. Най-много обаче търговската стойност на олиото се е увеличила в ДТО във Варна. В хипермаркетите в областта пък продуктът е поевтинял с 10 ст. Все пак най-отчетливо цената му е спаднала в София - с 15 стотинки в ГТВ и с 14 стотинки - в ДТО.

Брашно

Не са регистрирани промени в средните цени на брашното тип 500 на дребно в големите и малките вериги. Средната за страната стойност е останала на нивото от предходната седмица - 1,15 лв./кг.

Измерените ценови промени на регионално ниво при брашното не са се отразили на средните нива. Отчетени са осем поскъпвания, най-съществените от които са тези в големите търговски вериги в Пловдив, Бургас и Варна - с 5 ст./кг (4,5-5,1%). В ГТВ в Кърджали пък е отбелязано най-отчетливото от общо трите седмични поевтинявания - това с 4,3% или с 5 стотинки.

Яйца

За поредна седмица яйцата на дребно са се продавали на средни цени съответно 28 ст./бр. за тези размер M и 31 ст./бр. за тези размер L. През периода 23-30 януари търговските стойности на продукта са останали стабилни и на областно ниво. В много малко области са налице промени в рамките на 1 стотинка или с 3-3,5%. Двете по-сериозни изменения са спад от 2 ст./бр. Наблюдавани са в големите магазини съответно в област Хасково (с 6,9% при яйца M) и в област Благоевград (с 6,1% при яйца L).

Агнешко месо

Отново различни тенденции са наблюдавани в движението на цените на трите основни разфасовки агнешко месо на дребно - цяло агне, агнешки бут и агнешка плешка.

Търговската стойност на цялото агне е останала непроменена спрямо седмицата 16-23 януари. И между 23 и 30 януари продуктът е струвал средно за страната 13,68 лева за килограм. Няма раздвижване на цените на агнето и в отделните проучвани региони.

При агнешкия бут е отчетен спад с 3 стотинки в цената в ГТВ и с цели 18 стотинки - на тази в ДТО. В резултат средната за страната стойност се е понижила с 13 стотинки до ниво от 14 лв./кг. Все пак темпът на поевтиняване е в размер на по-малко от 1%, а и като цяло предлагане на агнешко месо е налице само в част от областите в страната (т.е. всяка регионална промяна влияе повече на средноаритметичната стойност за страната). По региони през последната проучвана седмица цената на бута е намаляла в малките магазини и в големите вериги в Кърджали (съответно с 1,25 лв./кг и с 1,45 лв./кг) и в ГТВ във Варна (с 1,09 лв./кг). И на трите места беше отчетено поскъпване в рамките на предходния изследван интервал.

Цените на агнешката плешка също вървят надолу. Средно за страната тя е поевтиняла с 49 стотинки (малко над 3,5%) до 13,21 лв./кг. От една страна влияние е оказал същественият спад на средната стойност в големите вериги - с 6,6% или с 92 ст. Той пък се дължи на ценовото понижение в две от общо седемте области, в чиито хипермаркети има предлагане на агнешка плешка - съответно с 27,2% (3,91 лева) във Варна и с 10,3% (1,50 лева) - в Кърджали. При това, както и при бута, и в двете области в рамките на предходната седмица беше налице поскъпване. Другият фактор, повлиял на движението на средната за страната цена на плешката, е лекото понижение на стойността в ДТО - с 6 ст./кг. То се дължи на факта, че през периода 23-30 януари не е открито предлагане в регионите Добрич, Пазарджик и Варна. В малките магазини в Благоевград тази седмица е регистрирано поскъпване на продукта с 5,9% (със 70 стотинки).

Пилешко месо

И двата вида пилешко месо (замразено и охладено пиле) са поскъпнали през изминалата седмица. Търговската стойност на замразеното месо се е увеличила с 4 стотинки до 4,93 лв./кг, а тази на прясното месо - с 5 стотинки до 5,33 лв./кг. И двете изменения са с под 1%.

Пиле - замразено

Цената на замразеното пиле в големите вериги се е повишила с 6 стотинки. Там са отбелязани девет увеличения с от 2,7% до 9,1%, като най-сериозното е това в големите магазини в Благоевград - с 45 стотинки. В ДТО поскъпванията са по-малко и с по-ниски темпове, с изключение на това с 55 стотинки (11,3%), измерено в Пловдив, което е и най-съществено за страната. Общо за страната са регистрирани шест спада, най-сериозният от които е този с 6,5% (с 30 ст./кг) в ГТВ в Хасково.

Пиле - прясно, охладено

И тук основният фактор за повишаването на средната за страната цена е стойността на месото в големите търговски вериги - тази седмица то е със 7 стотинки. В ГТВ в общо единадесет региона охладеното пиле е поскъпнало - с от 1,3% до 8,9%. Най-съществено - в Перник и София (с 44 стотинки). В хипермаркетите в отделните проучвани области са забелязани и пет намаления на цената на продукта, като двете по-отчетливи са това с 25 стотинки (4,8%) в Монтана и това с 50 стотинки (9,1%) във Враца. В ДТО са налице четири ценови промени - и четирите са поскъпвания, а най-същественото е това с 25 стотинки в област Перник.

Подкрепи Economic.bg