Близо 600 хил. младежи нито учат, нито работят

Статистика на Евростат показва, че при младите хора на възраст 15-24 години безработицата е 28%

Автор: Силвия Георгиева

През миналата година у нас е имало около 815 000 млади хора на възраст 15-24 години, от които 178 000 са били наети на работа, 70 000 са били безработни, а 567 хиляди са били икономически неактивни, сочат данни от анализ на Евростат за безработицата в тази възрастова група. Младежите между 15-24 години в ЕС са 57.5 милиона, като 5.6 милиона от тях са били безработни, а 33 милиона са били икономически неактивни.
 
Големият брой неактивни млади хора в тази възраст се обяснява главно с факта, че много от тях все още не участват активно в образователните програми или преждевременно са прекратили образованието си. Младежката безработица в 28-те страни на ЕС е била 23%.
 
Най-висока в рамките на Евросъюза е била младежката безработица в Гърция (55%), Испания (53%), Хърватия (43%), Португалия (37.7%) и др. България присъства в статистиката с 28 на сто безработица при хората на възраст 15-24 години. Най-ниско ниво на младежката безработица е регистрирано в Германия (8%), Австрия (8.7%) и Холандия (9.5%).
 
Според анализа на Евростат от 18.8 милиона млади хора, които са били наети на работа - 6.7 милиона са работили и учили едновременно, а 12.1 милиона души - са напуснали сферата на образованието

Коментари: 0