Бонуси и в Агенцията по лекарствата

Служителите във ведомството са си разпределили 800 хил. лева

Бонуси за близо 800 хил. лв. са си разпределили в Изпълнителната агенция по лекарствата през миналата година. Тази информация беше оповестена от Мартин Димитров, председател на СДС

Средно по 8000 лв. са получавали ръководните кадри, експертите - 3000 лв., а изпълнителите – по 1700 лв. Това не е незаконно, тъй като в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина е записано, че до 25% от собствените приходи на агенцията се разпределят за бонуси.

Не е ясно каква част от бонусите са върнати. Директорът на агенцията Александър Янков искал да дари своя бонус от 18 000 лв. на болница. Тъй като закъснял, ги превел в друга сметка, въпреки че не бил длъжен. По думите му добрата работа на служителите е донесла четири пъти повече приходи от предвидените във ведомството, информира bTV.

„До момента сме преизпълнили показателите за 2012 г., но не сме раздавали бонуси вече пети месец, защото ръководството на министерството, пък и аз преценихме, че общото финансово състояние не позволява да се правят такива разходи, а моето лично убеждение е, че този въпрос трябва да се реши законово,” коментира Янков.

Допълнително материално стимулиране е имало и в Агенцията по обществени поръчки - общо 160 000 лв. и в Държавната комисия по стоковите борси и тържищата - 28 000 лв.

Коментари: 0