България е привлякла цели 7 висококвалифицирани специалисти

Синята карта улеснява влизането и пребиваването на висококвалифициран гражданин на трета страна в страна членка на ЕС

Досега в България са предоставени 7 Сини карти за работа и пребиваване на висококвалифицирани специалисти, а пет са в процедура. Това съобщи експертът от Международен център за развитие на миграционната политика Надя Димитрова.

За сравнение в Чехия само през 2010 г. такива карти са издадени на над 12 000 граждани от трети страни.  В останалите страни-членки това е широко разпространена практика, включително в новите членове.

Според анализ направен в България през предходната година страната има голям недостиг на викококвалифицирани кадри. Страната ни е на едно от последните места по приръст в ЕС, каза Любов Панайотова от Европейския институт. По думите й България е привлекателно място, където би могло да се очаква приръст на висококвалифицирани имигранти.

Синята карта улеснява влизането и пребиваването на висококвалифициран гражданин на трета страна в страна членка на ЕС. Освен това се улеснява уреждането на нужната документация за започване на работа, което може да стане в рамките на два месеца. Подобрява се статута на притежателя на Синя карта, гарантира се както неговия престои в страната, в която ще работи, така и на членове на неговото семейство. Той може и да преминава безпрепятствено през територията на страни-членки на ЕС.

Коментари: 0