България с търговски излишък спрямо Германия

Ръст на износа и свиване на търговския дефицит през 2013 г.

144 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Българският износ за Германия надвишава вноса между януари и ноември 2013г. със 146,5 млн. лв., става ясно от публикуваните предварителни данни на НСИ за външната търговия. За сравнение, дефицитът ни в търговските взаимоотношение с Германия за същия период на 2012 г. е бил 1,230 млрд. лв. Наскоро немската икономика отчете рекорден годишен търговски излишък от 199 млрд. евро.


През 2013 г. износът на България за трети страни бележи номинален ръст от 3,5% спрямо 2012 г. и достига 17,3 млрд. лв. Износът на България към страни от Европейския съюз между януари и ноември 2013 г. е 24,4 млрд. лв. или с 9,6% повече в номинално изражение спрямо същия период на миналата година.


През декември износът към трети страни е бил на стойност 1,4 млрд. лв., което е с 2,4% повече от същия месец на 2012г. Най - големи търговски партньори извън ЕС са Турция, Китай, Руската федерация, Украйна, Гибралтар и Сърбия, които формират и 50% от общия износ в тази група.
Източник: НСИ


В същото време за дванадесет месеца се отчита спад на вноса от страни извън Съюза с 1% до 20,3 млрд., а само през декември това понижение е 6,3% спрямо същия месец година по-рано.


Тези данни оформят отрицателно външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) към трети страни за 2013 г. от 3,047 млрд. лв. Натрупаният търговски дефицит намалява в сравнение с 2012 г. 20,7%. Най-голям е търговският ни излишък с Турция - 961 млн. лв., а най-голям дефицит традиционно поддържаме с Руската федерация – 8,243 млрд. лв. Това отрицателно салдо, обаче, е с над 11% по-ниско спрямо предходната година.


През ноември износът към страни от ЕС (2,5 млрд. лв.) се увеличава с 9,9% на годишна база. Основни търговки партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 71,6% от износа в тази група.

Вносът от страни - членки на ЕС за януари - ноември също нараства, но с по-бавен темп. Стойността му (CIF) е била 27,7 млрд. лв. или с 2,2% повече от същия период на 2012 г. През ноември вносът е бил за 2,7 млрд. лв. (спад от 2,3% на годишна база). Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) към ЕС за първите 11 месеца на 2013 г. е отрицателно в размер на 3,273 млрд. лв. Търговският дефицит на България към страните – членки на ЕС се е свил с 32% спрямо същия период на 2012 г. Най-голям е той в търговията с Испания – 1,495 млрд. лв., а най-голям излишък отчитаме с Франция – 387 млн. лв.  Любопитно е, че след 1,230 млрд. лв.  дефицит с Германия, натрупан за единадесет месеца през 2012г., през изминалата година статистиката отчита търговски излишък от 146,5 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg