България в портал за свободно достъпните данни

Министър Ивайло Московски обсъди с колегите си от ЕС европейската транспортна политика

България ще се включи в изграждането на Общоевропейски портал за свободно достъпните данни. Това стана ясно по време неформалния съвет на министрите от ЕС по транспорт и телекомуникации, в който участва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.

Основна тема на срещата, която се проведе в периода 16 – 17 юли в Никозия, Кипър, бе интелигентният комуникационен транспорт (ИКТ) и неговата роля при осъществяването на европейската транспортна политика.

По време на първата сесия на неформалния съвет бе обсъдено отварянето на обществените данни за повторна употреба. Това е и една от ключовите дейности на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа. Страните-членки подкрепиха категорично развитието на Общоевропейски портал за свободно достъпните данни (отворените данни).

Той ще допринесе за установяването иновативни услуги чрез улесняване достъпа до информация от цяла Европа и осигуряване на  оперативната съвместимост на данните. Това ще гарантира ползване на услугата от всички европейски граждани на територията на Общността.

В рамките на дискусиите бе подчертана необходимостта от дефиниране на интерфейси и хармонизация на информационните структури и стандарти с цел да се позволи плавна интеграция на всички съществуващи информационни системи в Общоевропейския портал.

Разглеждайки новите мерки за отворените данни, бяха обсъдени и въпросите, свързани със сигурността и поверителността на данните. Повечето страни-членки изразиха загриженост относно неприкосновеността на личния живот, сигурността и поверителността на данните, както и качеството им и подчертаха необходимостта тези въпроси да бъдат решавани на ниво Европейски съюз.

По време на втората сесия министър Ивайло Московски запозна своите колеги с мерките, които се предприемат в нашата страна за въвеждане на Интелигентни транспортни системи (ИТС) и стимулиране на мултимодалността в градовете и между тях. Основните въпроси, около които протече дискусията, бяха свързани с проблемите пред успешното реализиране на европейската платформа за предварително планиране на мултимодални пътувания и закупуване на един билет (или комплект билети) от едно място.

В тази връзка всеки от министрите запозна участниците във форума с подхода в съответната страна, която представлява. Бяха обсъдени и евентуални действия, които да се предприемат, за да се превърне ЕС в световен лидер в ИТС и свързаните технологии.

 

Коментари: 0