Българският дълг става все по-евтин

Доходността по дългосрочните държавни ценни книжа (ДЦК) продължава да пада

56 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Хазната взима все по-изгодни заеми, с които да се финансират държавните разходи. На проведения вчера, 4 февруари 2013 г. аукцион за продажба на дългосрочни държавни ценни книжа (ДЦК) доходността по държавния дълг достигна нов исторически минимум. 10.5-годишните съкровищни облигации бяха пласира при доходност от 3.26%, което е със 0.17 процентни пункта по-малко, в сравнение с постигната доходност при пускането на емисията в обращение през януари 2013 г., похвалиха се от Министерство на финансите (МФ).

Спредът спрямо приеманите от инвеститорите за безрискови германски федерални облигации се стесни до 1.55 процентни пункта.

На последния аукцион държавата продаде книжа за 50 млн. лв., а заявените поръчки бяха за близо 106 млн. лв. Банките придобиха половината от номинала, а пенсионните фондове записаха 26.8% от държавните облигации. Инвестиционните посредници и застрахователните компании купиха съответно 16.6 и 6.6% от 10.5-годишните ДЦК. Общият обем на емисията в обращение вече е 100 млн. лв.

Доходността на книжата е значително по-ниска от текущата доходност на облигации на други държави със сходни характеристики. В Турция тя е 6.76%, в Португалия е 6.29%,, а в Унгария - 6.25%. По-ниска е в Ирландия - 4.20% и Полша - 3.90%.

Подкрепи Economic.bg