Цените на производител падат през май

Увеличение на цените от 6.4% се наблюдава при производството на хранителните продукти

172 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май е с 0.2 под равнището спрямо предходния месец, сочат данни на НСИ. Намаление на цените  е регистрирано в добивната промишленост – с 1.9, в преработващата промишленост при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.1%.

Спрямо същия период миналата година, наицоналната статистика отчита, че индексът на цените на производител на вътрешния пазар спада с 0.7 спрямо май 2012 г., като в добивната промишленост цените намаляват с 8.6%, а в преработващата с 0.3%. Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо май 2012 г. се наблюдава при производството на основни метали – с 6.4%, на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 1.5%.

Увеличение на цените е отчетено при обработката на кожи, производство на изделия и обработени кожи без косъм – с 11.5%, при производството на химични продукти – 6.5%, при производство на хранителни продукти – с 5.6% и при производство на напитки – с 4.9%.

Общият индекс на цените на производител през май 2013 г. намалява  с 0.9%, спрямо предходния месец, като по-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост – с 1.0% и при производството и разпределението на електрическа енергия и газ – с 0.4%.

Съществено намаление се наблюдава при производството на основни метали- с 6.4%, на изделия от каучук и пластмаси, автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 0.4%.

Спрямо същия период миналата година, общият индекс на цените на производител спада с 1%

Подкрепи Economic.bg