Влошаване на бизнес климата през юни

Най-сериозен е спадът на стопанската конюнктура в търговията на дребно

144 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Показателят, който измерва бизнес климата в страната ни се понижава през юни, което означава че средата за правене на бизнес се влошава. Данните на Националния статистически институт сочат, че общият показател на бизнес климата намалява с 0.7 пункта спрямо нивото от май.

Понижението се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Единствено в промишлеността стопанската конюнктура отчита известно подобрение.

Бизнес климатът в промишлеността се е повишил с 2 пункта в сравнение с май благодарение на по-оптимистичните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Стопанската конюнктура в строителство се влошава, като показателят бизнес климат в сектора намалява с 1 пункт, тъй като очакванията на мениджърите за следващите 6 месеца са по-умерени.

Показателят бизнес климат в търговията на дребно се понижава с 5.3 пункта, а в услугите понижението е 1.2 пункта спрямо май.

Подкрепи Economic.bg