Централната банка разреши на ПИБ да купи Юнионбанк

Първа инвестиционна ще остане третата по големина финансова институция в България

188 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Подуправителят на Българска народна банка, ръководещ управление "Банков надзор", Цветан Гунев разреши на Първа инвестиционна банка АД (ПИБ) да придобие всички акции с право на глас от капитала на МКБ Юнионбанк, съобщиха от БНБ. Цената, която ПИБ ще плати за 100% от капитала на МКБ е 122.465 млн. лв.

Споразумението между двете финансови институции беше постигнато на 15 август. От ПИБ обещаха след придобиването да предложат широка гама от продукти на клиентите си с фокус върху кредитирането на малки и средни предприятия и на частни лица.

След сливането на двете банки активите на ПИБ ще достигнат 8.51 млрд. лв. По последни данни на БНБ, към края на юни, Първа инвестиционна има активи за 6.97 млрд. лв., а тези на МКБ са 1.54 млрд. лв.

Дори след сливането ПИБ ще остане третата по големина банка на българския пазар, тъй като активите на втората - Банка ДСК, са 8.88 млрд. лв.

От ПИБ имат намерение да направят промени в управлението на Юнионбанк, става ясно още от заповедта на Цветан Гунев. Предвижда се да бъде допълнен управителният съвет (УС) на МКБ, като в него ще влязат двама нови членове и изпълнителни директори - Павел Яначков и Милка Тодорова. След придобиването надзорният съвет на Юнионбанк ще се състои от банката-преобретател, Неделчо Неделчев, Божидар Тодоров и Делчо Кръстев.

Планираното придобиване на акциите ще бъде изцяло финансирано със собствени средства на ПИБ. Не се очаква придобиването да предизвика нарушаване на приложимите надзорни регулации на банката. Не са налице данни за пране на пари или финансиране на тероризъм от страна на заявителя, аргументира се подуправителят на БНБ.

"Българската народна банка винаги е подкрепяла консолидацията в банковия сектор, тъй като това допринася за засилване на капиталовата база и за стабилността на банковата система у нас. При оценяване на заявеното от Първа инвестиционна банка придобиване на МКБ Юнионбанк Централната банка е взела предвид, че това представлява стъпка към сливане на двете кредитни институции. Предварителните анализи на БНБ показват, че по такъв начин ще се постигнат позитивни изменения в консолидираното финансово състояние на двете дружества", аргументират разрешеното придобиване от БНБ.

От централната банка припомнят, че това е поредната голяма консолидация на българския банков пазар след успешното сливане на Булбанк, Ейч Ви Би Банк Биохим и Банка Хеброс през 2007 г., което бе позитивен принос за стабилността и доверието в българската банкова система.

Заповедта на Цветан Гунев може да се оспори пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Подкрепи Economic.bg