Декларация на бизнеса до протестиращите и държавата

Българската стопанска камара (БСК) даде своите препоръки към гражданското общество и българските политици

268 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Водени от разбирането, че постигането на обществените цели минава през диалог и рационални решения и убедени, че българският народ протестира срещу наложения през последните 23 години политически модел, обрекъл икономиката на неконкурентоспособност, а населението - на бедност, в качеството си на национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите, като отчитаме заложените в действащата Конституция на България процедури и срокове за свикване на Велико народно събрание и изработване на нова Конституция, призоваваме гражданското общество и българските политици за:

1. Формиране на Служебно правителство и провеждане на избори за Народно събрание в максимално кратък срок.

2. Служебното правителство да гарантира:

- Икономическата и социална стабилност на страната;

- Успешни преговори с Европейската комисия за условията за финансиране на България по новата бюджетна рамка 2014-2020 г.;

- Провеждането на честни и прозрачни избори.

3. Политическите сили и представителите на гражданското общество, в т.ч. национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, да подпишат Обществен договор, с гарант Президента на Р България, за:

- Основните принципи на нова Конституция и съгласие за свикване на Велико народно събрание;

- Възлагане на Народното събрание, в срок до края на 2013 г., да разработи проект за нова Конституция и да свика Велико народно събрание за нейното приемане.

4. Новата Конституция да постави основите на нов политически модел, базиран на:

- Разширяване и гарантиране на основните права на гражданите;

- Гражданско участие при формирането и контрола на националните цели, управленските действия и разходването на публичните средства.

5. Преосмисляне на призивите в публичното пространство за национализация на частни компании, което е негативен сигнал за демократичното развитие на България. Смяната на частния монопол с държавен не решава проблема - решението е в ръцете на държавата, която трябва да създаде правила и да следи за тяхното спазване.

Общественият договор за нова Конституция, незабавните промени в законодателството преди разпускането на настоящото Народно събрание, гарантиращи ефективна защита на потребителите на монополни услуги, и прилагането на компенсаторни мерки за доходите, ще доведат до успокояване на обществото.

Декларираме нашата готовност да съдействаме за постигане на горепосочените цели според експертните си възможности и дадените ни от законодателството на страната правомощия и отговорности.

Подкрепи Economic.bg