Делът на проблемните кредити намалява

Общият обем на депозитите надхвърли 50 млрд. лв.

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Делът на лошите и преструктурирани кредити, като част от общата стойност на отпуснатите заеми, през юни е паднал до 23.55%. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ). Понижението спрямо май е с 0.1 процентен пункт и е едва третото от началото на кризата.

Погледнато в номинална стойност обаче проблемните кредити продължават да се увеличават, макар и само с 4.6 млн. лв. през юни. Спадът като процентна част идва от сравнително големия ръст на цялостното кредитиране - 200 млн. лв. за един месец.

През юни, за първи път в историята, отпуснатите кредити, без овърдрафт, надхвърлят 42 млрд. лв. Общата стойност на лошите и преструктурирани кредити е достигнала 9.909 млрд. лв.

Когато добавим овърдрафт кредитите и заемите към финансовите компании, общата сума достига 54.043 млрд. лв. Спрямо юни 2011 г. увеличението е с 4.1%, което е над средния годишен ръст през предходните три години. Най-голямо е увеличението при заемите за компаниите - 6.8% до 34.276 млрд. лв. Към домакинствата обаче има намаление от 1.1% до 18.758 млрд. лв. Това е едно от най-големите понижения на годишна база за последните две години и половина.

Общата сума на депозитите в българската банкова система продължават да растат с двуцифрени стойности. През юни увеличението е с 10.9% на годишна база и сумата вече надхвърля 50 млрд. лв. При компаниите ръстът е с 5.3% до 13.806 млрд. лв., а при домакинствата има скок от 14.1% до 32.432 млрд. лв.

/*При лошите и преструктурирани кредити влизат заемите необслужвани между 91 и 180 дни, отписаните кредити необслужвани над 180 дни и преструктурираните кредити.

Коментари: 0