Демонтирани 2800 т оборудване от AЕЦ „Козлодуй“

Държавното предприятие получи от АЯР лицензии за управление на III и IV блок като съоръжения за РАО

128 ~ 2 мин. четене

 

Близо 2800 тона е демонтираното от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” оборудване от I и II блок на AЕЦ „Козлодуй“ до днес, 27 февруари 2013 г. Кампанията по демонтаж стартира с първа реална операция през лятото на 2010 година. Това съобщи Пламен Петков, главен инженер на Специализираното предприятие „Извеждане от експлоатация – Козлодуй” към ДП РАО.

 

Днес бяха извършени финални дейности по окончателно демонтиране на първи кондензатор на Турбогенаратор – 1 (ТГ – 1) и бе достигната Кота „Нула“. Това стана възможно след усилията на Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация - Козлодуй“ за изрязване, демонтаж и транспортиране до площадки за временно съхранение и допълнително раздробяване на кондензаторните снопове на ТГ – 1.

През първите два месеца на 2013 г. специалистите на ДП РАО успяха да приключат и работата по отстраняване на металната обшивка и изолационната вата на първите два даератора. В момента продължава изрязването на тръбните снопове на 4-те кондензатора на ТГ-1 и ТГ-2, подготвят се демонтажните дейности по третия даератор, които ще стартират в началото на месец март.

 Демонтирането на оборудване на I - II блок в АЕЦ „Козлодуй“ е отговор на поетия от българската държава ангажимент за извеждането им от експлоатация. През месец ноември 1999 г. българското правителство и Европейската комисия подписаха Меморандум, с който България поема ангажимент за затваряне и извеждане от експлоатация на малките блокове на атомната електроцентрала. В резултат на това и четирите блока бяха затворени в договорените срокове - I и II в края на 2002 г., а III и IV в края на 2006 г.

 С Решение на Министерски съвет от 2008 г., I и II блок бяха обявени за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, като заедно с необходимото движимо имущество бяха предоставени на ДПРАО. А през 2010 г. АЯР издаде лицензии на ДП РАО за експлоатация на първите два блока като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация, и прекрати лицензиите на АЕЦ “Козлодуй” за експлоатацията им в състояние “Е”. Вчера, 26 февруари 2013 г., АЯР връчи на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ лицензии и за експлоатация на III и IV блок като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

 Демонтажът и извозването на съоръжения и инфраструктура от блоковете започва отвън навътре, т.е. първо се отстраняват частите от втори контур (конвенционалната нерадиоактивна част), следвайки най-високи стандарти за екология, опазване на околната среда и безопасност на трудовия процес. А след спазване на необходимите срокове и изпълнение на задължителните процедури, се пристъпва към демонтаж и на различни по степен на радиоактивност съоръжения от първи контур на блокове от I до IV.      

 

Крайната цел на ДП РАО е да бъде постигнат статус, отговарящ на критериите, заложени в националната нормативната база и международните стандарти за освобождаването на площадката на първите четири блока до състояние за неограничено използване за промишлени цели.

Подкрепи Economic.bg