До 11 февруари плащаме данъци с отстъпка

Без отстъпка от 5%, ако авансовият данък не е внесен през 2012 г.

80 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Последният ден, в който физическите лица могат да довнесат дължимите данъци по годишната си декларация с отстъпка от 5% е 11 февруари. От Националната агенция за приходите напомнят, че отстъпката може да се ползва само при условие, че авансовият данък е внесен през 2012 г.

Плащането може да стане и в последния момент, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден.

Освен по интернет, плащането на данъци и осигурителните вноски може да стане по пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета или по банков път. Също така клиентите на НАП могат да посетят някой от офисите на агенцията, където са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.

От началото на годината всички данъци и осигурителни вноски се плащат по една единствена банкова сметка. Не е необходимо и попълването на изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната става според датата на възникването им.

Подкрепи Economic.bg