"Доверие" намали таксите за управление на фондове

Инвестиционната такса в ППФ "Доверие" се понижава от 1 на 0.9% годишно върху нетните активи

Автор: Атанас Христов

Най-голямата по активи пенсионна компания в България - ПОК "Доверие" намали таксите за осигурените лица във фондове от II и III стълб (допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване). Удръжките ще са по-ниски за осигурените в професионалния фонд (ППФ - II стълб) и в доброволната схема на осигуряване (ДПФ - III стълб).

От "Доверие" обясниха решението с "очаквания по-голям брой клиенти на ДПФ "Доверие", които ще получат право на пенсия през следващите 5 г., както и с предстоящото стартиране на изплащането на пенсии от професионалните пенсионни фондове (ППФ) през 2015 г".

Решението на Управителния съвет на дружеството е инвестиционната такса в ППФ "Доверие", която е 1% върху нетните активи на година да се понижи до 0.9%.

Таксата от всяка вноска, която към настоящия момент е 5% за постъпили вноски до 120 месеца и 4.5% за постъпили вноски над 120 месеца, вече ще се начислява по следния начин:

5% за постъпили вноски до 96 месеца,

4.5% за постъпили вноски от 97 до 120 месеца;

4% за постъпили вноски от 121 до 180 месеца и

3.5% за постъпили вноски за над 180 месеца.

За осигурените в ДПФ инвестиционната такса, която към момента е 10% от реализирания доход от инвестиции, годишно, се намалява на 9%.

Предложението за намаляване на таксите е внесено за одобрение в КФН. Новите, по-ниски такси, ще влязат в сила след одобрението им от страна на надзора. Това е второто намаление на такси във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, което ПОК "Доверие" предприема през последните две години. В края на 2011 г. беше намалена таксата от всяка вноска за осигурените в УПФ и ППФ "Доверие" от 5 на 4.5% за лицата, които имат постъпили вноски за над 120 месеца.

Коментари: 0