Двама от КЗК в конфликт на интереси

Александър Александров и Елена Димова консултирали по обществени поръчки

Двама членове на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) - Александър Александров и Елена Димова, са в конфликт на интереси, установи антикорупционната комисия.

При участието си в семинари и други мероприятия, свързана с дейността им като членове на антимонополната комисия Александров и Димова са консултирали участници в процедури за възлагане на обществени поръчки. При обжалване на актове на възложители по процедурите те обаче са заинтересовани от актовете, издавани от КЗК. В постановяването им Александров и Димова са участвали качеството си на членове на комисията.

В замяна Александров и Димова са получили заплащане на база сключени договори с дружествата организатори, като в цената са включени и консултации с лекторите и обсъждане на възможностите за допуснатите от възложителите грешки и пропуски във възлагането на обществените поръчки да работят в полза на кандидатите – потенциални и реални участници, защото част от тях вече са били страна по процедури пред антимонополната комисия.

Александров и Димова са конфликт на интереси в и заради това, че като членове на КЗК са били обявявани в покани, отправени публично до широк кръг от хора, ангажирани в процедури за възлагане на обществени поръчки, с цел да ги насърчат да заплатят таксата и да участват в тях, съобщиха от комисията.

Коментари: 0