Свалиха дефицита за 2011 г. до 2%

Окончателните данни за държавния дълг не показват промяна и той остава 16.3% от БВП

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Бюджетният дефицит на България за 2011 г. е 2% от Брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ), потвърдени от Евростат без резерви. Предварителните данни на националната статистика, обявени през април показваха дупка от 2.1% в бюджета за миналата година.

В номинално изражение отрицателната разлика между приходите и разходите в хазната е 1.535 млрд. лв. Ревизията е намалила стойността на дефицита с 40.4 млн. лв. Разликата се дължи на получаването на окончателни данни за: постъпленията от данъци; годишните отчети за дейността на държавните болници и публичните дружества, класифицирани в сектор "Държавно управление", и окончателни данни от оборотните ведомости на бюджетните единици и общините

Публичният дълг на България през 2011 г. е бил 12.29 млрд. лв. Това представлява 16.3% от БВП на България. Окончателните данни на НСИ са без промяна спрямо предварителните.

Коментари: 0