EVN инвестирала у нас над 1 млрд. лв.

Основната част от вложенията през последните 7 години са били за модернизиране на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България

Общите инвестиции на EVN в България през юни тази година достигнаха 1 млрд. лв., сочат данни на компанията. 

Фирмата се оказва един от най-големите чуждестранни инвеститори у нас. За първите 7 години от дейността си австрийската енергийна компания е вложила посочената сума в енергийна инфраструктура, генериращи мощности, клиентско обслужване и възобновяеми енергийни източници.

Основната част от инвестициите - 850 млн. лв., са насочени към модернизиране, поддържане и изграждане на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България. Това включва подмяната на 1,5 млн. електромерa с нови устройства, 15 000 км нови и ремонтирани кабелни и въздушни електропроводи, 1500  трафопоста, три мобилни подстанции, една новоизградена стационарна подстанция, 2 нови диспечерски звена и др.

Част от инвестираните средства в последните години са вложени и в развиване на сектора на централно топлоснабдяване в Пловдив, както и във възобновяеми енергийни източници.

Коментари: 0