Европа финансира хеликоптери срещу пожари и наводнения

Нона Караджова и главен комисар Николай Николов подписват договори за 192 млн.лв. финансова помощ по ОП "Околна сред"

240 ~ 2 мин. четене

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и директорът на главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР главен комисар Николай Николов ще подпишат на 8 март два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Парите са за проектни предложения "Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН-МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари". Общата стойност на проекта е 97.6 млн. лв. По друг проект - "Повишаване капацитета на териториалните структури на ГДПБЗН-МВР за реакция при наводнения" се отпускат още 97.3 млн. лв.

На подписването ще присъстват министърът по европейските въпроси Томислав Дончев и заместник-министрите на вътрешните работи и на околната среда и водите Димитър Георгиев и Ивелина Василева.

Двата проекта се финансират от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013".

Общата стойност на договорите е 195 млн. лв. Мерките, насочени към борба с горските пожари и наводненията, са включени в предложението за разширяване на обхвата на програмата, одобрено от Европейската комисия на 14 февруари 2013 г.

Проектът за предотвратяване на горските пожари обезпечава изпълнението на дейностите в националните и природните паркове, резерватите и поддържаните резервати. Той предвижда осигуряване на специализирана летателна техника за мониторинг и гасене на горски пожари, съвременни специализирани пожарогасителни автомобили с висока проходимост, лични предпазни средства и друго оборудване. Изпълнението на проекта ще допринесе за намаляване на загубата на биологично разнообразие и опазването на растителни и животински видове от дивата флора и фауна. Реализацията му е продиктувана от увеличения брой, честота и интензивност на горските пожари през последните години и липсата на специализирана техника и оборудване в районните служби за пожарна безопасност.

Конкретната цел на втория проект е да обезпечи изпълнението на дейности за борба с наводненията и овладяване на последствията от наводнения чрез осигуряване на специализирана техника и оборудване за изпомпване с голям капацитет, за издирване и спасяване по вода, за пречистване на вода, предотвратяване на наводнения и временно настаняване при наводнения. Необходимостта от реализирането на проекта е следствие от големия размер загуби от наводнения и увреждане на околната среда, които страната ни понася през последните години,  използваната в териториалните звена на ГДПБЗН-МВР техника и оборудване са остарели и недостатъчни, а много видове от необходимата спасителна техника изцяло липсват.

Подкрепи Economic.bg