Facebook дискусия за създаване на стопанства на млади фермери

Разговорите с експертите ще се проведе на 8 януари на страницата www.facebook.com/PRSRBG

340 ~ 1 мин. четене

На 8 януари 2013 г. (вторник) от 18:00 до 19:00 ч. ще се проведе Facebook дискусия с експерти на тема "Изпълнение на проекти по мярка 112 от Програмата за развитие на селските райони "Създаване на стопанства на млади фермери". Обсъждането ще бъде на страницата www.facebook.com/PRSRBG.
 
Събитието цели да събере на едно място бенефициенти и експерти, за да обсъдят заедно възможностите и предизвикателствата при изпълнението на вече одобрени проекти по мярка 112 от ПРСР. Дискусията ще даде възможност и на бенефициентите да обменят опит помежду си.

В 18:00 часа на 8 януари на т.нар. "стена" на Фейсбук страницата на ПРСР ще бъде публикуван анонс за събитието, под който ще се събират всички въпроси и отговори. Разговорът ще протече именно на "стената", за да бъде видим за всички, които проявяват интерес към мярката, включително и за тези, които нямат възможност да се включат в дискусията в определения час.

По мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" се подпомагат проекти на млади фермери, които допринасят за постигане на целите на мярката, а именно:

1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства.

2. Подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.

Подкрепи Economic.bg